Fundacja im. Mariana Bublewicza została zarejestrowana w Warszawie 26 maja 2000 roku. Jej fundatorami są Irena Lila Bublewicz i Beata Maria Bublewicz.

Podstawowym celem Fundacji jest wspieranie finansowe Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie, gdzie kształci się blisko 150 utalentowanych młodych sportowców. Głównym zadaniem tej nietypowej placówki oświatowej jest szkolenie sportowe na poziomie mistrzowskim w połączeniu z realizacją programu nauczania obowiązującego w szkołach (podstawowa, gimnazjum, liceum). Takie rozwiązanie umożliwia dzieciom i młodzieży godzenie wymagań treningu sportowego z nauką szkolną. Wiodącymi dyscyplinami uprawianymi przez uczniów są: gimnastyka sportowa dziewcząt, kajakarstwo i taekwodo WTF. W ponad 30-letniej historii szkoły jej wychowankowie zdobyli prawie 1400 medali, startując w zawodach zaliczanych do mistrzostw Polski, Europy, świata, a nawet w Igrzyskach Olimpijskich.